Ja til meir rørsle i fagrørsla!

Fagforbundet har ein ganske stor plass i mitt hjarte. Det var mitt første forbund. Eg var ufaglært, og jobba på tannlegekontor, sidan som assistent på sykehjem, i heimetenesta, og på ein avlastningsbolig for barn. Kvilande nattevakt, såkalt. Stolt medlem av fagforbundet. Eg fekk etterkvart ei stilling i kommunen, på helg. Tretten komma eit eller anna … Les mer Ja til meir rørsle i fagrørsla!