Helsetjenesteaksjonen

I 2018 ble valgt som styremedlem i helsetjenesteaksjonen. Dersom du ønsker informasjon om HTA eller har saker du ønsker å sette fokus på, ta gjerne kontakt med meg.

Her kan du lese prinsipprogrammet